Kursy

Kursy prawa jazdy

kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E, T oraz dodatkowe jazdy i przeszkolenia. Efektywna nauka jazdy w Kielcach w naszej szkole jazdy.

ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych (kurs dla kierowców oraz doradców)

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych). Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na: cysterny, kl. 1 - wybuchowe, kl. 7 - promieniotwórcze.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii .Zakres tematyczny szkolenia obejmuje obowiązujące przepisy, klasyfikacja materiałów oraz ich główne zagrożenia, odblaskowe tablice i nalepki ostrzegawcze, materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem oraz oznakowanie tych opakowań i kontenerów z materiałami poszczególnych klas, zakazy ładowania razem, rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas, załadunek i wyładunek materiałów poszczególnych klas oraz ich zabezpieczenie na pojeździe, kwalifikacje kierowcy i innych osób mogących uczestniczyć w przejeździe, dokumenty wymagane w czasie przewozu,obowiązki nadawcy, przewoźnika i kierowcy, ruch pojazdów z materiałami i ograniczenia w ruchu, "małe ilości" materiałów i warunki ich przewozu, obowiązki kierowcy przy zagrożeniach, jakie mogą być powodowane przewożonymi materiałami poszczególnych klas, kontrola przewozów. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

PRZEWOŹNIK - zarobkowy przewóz osób i rzeczy w ruchu krajowym i międzynarodowym

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w drogowym krajowym i międzynarodowym przewozie osób lub rzeczy w celu uzyskania certyfikatu.

Szkolenie proponujemy zarówno przewoźnikom ze stażem poniżej 5 lat, jak i powyżej 5 lat. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, przedstawienie zaświadczenia o niekaralności . Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i zasady ich działania, prawo pracy i zagadnienia socjalne, wybrane zagadnienia z prawa finansowego, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem transportu samochodowego, warunki dopuszczenia do zawodu i rynku przewoźnika, bezpieczeństwo ruchu drogowego, organizacje społeczne i zawodowe związane z krajowym transportem drogowym. Absolwent kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego w ITS otrzymuje certyfikat kompetencji zawodowych.