Kursy

Przewoźnik - Szkoła jazdy Krzysztof w Kielcach

Rozpoczynają Państwo swoją przygodę z transportem?
Przygotujemy Państwa do egzaminu z zakresu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w przewozie drogowym osób i rzeczy!

Certyfikat kompetencji w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność przewozową muszą spełniać następujące wymogi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę prowadzenia działalności w jednym z państw członkowskich,
  • cieszyć się dobrą reputacją,
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych
w krajowym transporcie drogowym.

Szkoła Jazdy Krzysztof w Kielcach - Zapisz się już dziś