Kategorie

TAXI - Szkoła jazdy Krzysztof w Kielcach

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie licencji - prawa wykonywania zawodu kierowcy taksówki. Szkolenie trwa 20 godzin. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, przedstawienie zaświadczenia o niekaralności. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: przepisy o transporcie drogowym, przepisy przewozowe, przepisy ruchu drogowego, przepisy metrologiczne o taksometrach, przepisy prawa, topografia, zagadnienia podatkowe, kodeks pracy, bhp i organy kontroli. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury.

Celem zarezerwowania miejsca na kursie prosimy o kontakt pod numerem (41) 361-51-02

Szkoła Jazdy Krzysztof w Kielcach - Zapisz się już dziś