menu

Kurs instruktora nauki jazdy

Kto może zostać instruktorem nauki jazdy

Instruktorem  może zostać  osoba, która: 

– posiada prawo jazdy: 

– posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; 

– posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora; 

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: