menu

Kategoria C+E

Zapraszamy do naszej szkoły na kurs na Prawo jazdy kat. C+E – pojazd o masie całkowitej powyżej 3.5 tony z przyczepą lub naczepą.

Wymagany wiek – 21 lat. Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat.

Kurs można rozpocząć w wieku 18 lat pod warunkiem jednoczesnego uczestnictwa w kursie kwalifikacji wstępnej.

Od 4 marca 2016 roku kategorię C i C+E zgodnie z nowym rozporządzeniem można robić jednocześnie.

Prawo jazdy na kategorię C+E pozwala właścicielowi na prowadzenie pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 000 kg, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg. Pozwala również na przewożenie rzeczy niebezpiecznych, przy czym wymagane są dodatkowe uprawnienia. Aby uzyskać prawo jazdy na kategorię C+E, należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin państwowy. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą zapisać się na kurs prowadzony w szkole jazdy. Do ukończenia kursu należy m.in. uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie teoretycznym oraz ukończenie określonej liczby godzin jazdy. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego osoba może wyrobić prawo jazdy na kategorię C+E. Posiadanie prawa jazdy na kategorię C+E jest niezbędne, jeśli chce się wykonywać pracę w zawodzie kierowcy, zwłaszcza jeśli chodzi o przewóz towarów.