menu

Kategoria T

Zapraszamy do naszej szkoły na kurs na Prawo jazdy kat. T – ciągnik rolniczy z przyczepą, przyczepami.

Wymagany wiek – 16 lat.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat.

Prawo jazdy na kategorię T uprawnia do prowadzenia pojazdów silnikowych o masie do 3,5 tony. Uprawnienia te obejmują pojazdy samochodowe, terenowe, przyczepy i przyczepy kempingowe. Użytkownicy z uprawnieniami kategorii T mogą również prowadzić pojazdy, których długość nie przekracza 12 m. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą przewozić większe grupy ludzi lub ładunki. Aby uzyskać uprawnienia do kategorii T, należy ukończyć szkolenie i przejść pozytywnie badania lekarskie. Po ukończeniu tego szkolenia, kandydat może przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy. W czasie egzaminu sprawdzana jest wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, które obejmują umiejętność parkowania, skręcania i zmieniania pasa ruchu. Po zdaniu egzaminu następuje wydanie prawa jazdy na kategorię T. Posiadanie tego uprawnienia oznacza, że osoba ma prawo do prowadzenia pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Prawo jazdy na kategorię T jest ważne przez 5 lat.