menu

Kwalifikacja uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca skierowana jest do osób, które:
– nie osiągnęły minimalnego wieku 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
– nie osiągnęły minimalnego wieku 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona skierowana jest do osób, które:
– osiągnęły minimalny wiek 21 lat dla kat. C, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
– osiągnęli minimalny wiek 24 lat dla kat. D, a zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

Kto może przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, 
niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
– zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja uzupełniająca dla kategorii D, D+E, D1, D1+E / C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C.


Program kwalifikacji uzupełniającej dla kategorii D

Moduł części specjalistycznej obejmuje:
– 65 godzin zajęć teoretycznych
– 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym


Program kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej dla kategorii D (dla osób powyżej 23 lat)

Kurs obejmuje:
– 32,5 godzin zajęć teoretycznych
– 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Po zakończeniu kwalifikacji  przeprowadzany jest test kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Test kwalifikacji składa się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego.