menu

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona skierowana jest do osób, które:
– uzyskują uprawnienia kategorii C po 10.09.2009 r. (mają ukończone 21 lat)
– uzyskują uprawnienia kategorii D po 10.09.2008 r. (mają ukończone 23 lata) 
– uzyskują uprawnienia kategorii D po 10.09.2008 r. (mają ukończone 21 lat) o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km 

Kwalifikacja wstępna skierowana jest dla osób, które:
– uzyskują uprawnienia kategorii C po 10.09.2009 r. (lecz nie mają ukończonych 21 lat, a mają minimum 18 lat)
– uzyskują uprawnienia kategorii D po 10.09.2008 r. (lecz nie mają ukończonych 23 lat, a mają minimum 21 lat) 

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:
– zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od kogo wymagana jest kwalifikacja wstępna

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

Kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280 godz.) w tym:

część podstawowa – 195 godz. zajęć teoretycznych,
część specjalistyczna w tym:
– 65 godz. zajęć teoretycznych,
– 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
– 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 2 na symulatorze

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona (szkolenie obejmuje łącznie 140godz.) w tym: 

część podstawowa – 97 godz. zajęć teoretycznych,
część specjalistyczna w tym:
– 33 godz. zajęć teoretycznych,
– 8 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
– 2 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub 1 na symulatorze

Egzamin

Po zakończeniu kwalifikacji  przeprowadzany jest test kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Test kwalifikacyjny obejmuje:
– test podstawowy 20 pytań

– test specjalistyczny 10 pytań