menu

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe skierowane jest do osób, które:
– uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.2009 r.
– uzyskał prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 r.
– dla kierowców, którym upływa ważność uprawnień na przewóz rzeczy i/lub osób (tzw. kod 95)

Kto może przystąpić do szkolenia okresowego

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:

– zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:
 kursu okresowego;
cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.