menu

Kategoria A

Zapraszamy do naszej szkoły na kurs na Prawo jazdy kat. A – motocykl, skuter, pojazd trójkołowy – bez ograniczenia pojemności skokowej silnika.

Wymagany wiek:

20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,

21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A

24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Ograniczenia wiekowe nie dotyczą żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy kierujących pojazdami państwowej straży pożarnej, policji oraz straży granicznej.

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy na kategorię A należy wykonać szereg obowiązkowych czynności, takich jak ukończenie szkolenia, uzyskanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego ukończenie oraz uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na prowadzenie pojazdów tej kategorii. Jednak w celu bezpiecznego użytkowania tych pojazdów należy stale monitorować stan techniczny pojazdu, a także dostosowywać styl jazdy do aktualnych warunków drogowych.